Strategi

Vår kjernekompetanse er summen av en sterk innovasjons – og løsningsevne, effektiv tilvirkning i et høyteknologisk anlegg, høy presisjonsgrad og en kompromissløs kundefokus.

Med basis i vår innovasjonskraft, kompetanse og teknologiplattform evner vi å utvikle og tilvirke komponenter og ferdigstilte løsninger på en måte som styrker våre kunders konkurransekraft.

Førstevalget

Vår visjon er å være det naturlige førstevalget for våre kunder, leverandører, ansatte og eiere.

Vår forretningsidé

sier at vi skal være en verdiskapende og ledende partner som tilbyr innovative og unike totalløsninger for kunder.

Vårt hovedmål

er at vi skaper merverdi, og konkurransekraft for våre kunder.

Våre verdier

bygger på TILLIT. Det skaper vi gjennom lønnsomme, fremtidsrettede og trivelige arbeidsplasser.