Innovasjon og produktutvikling

Med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet som komponentleverandør, har vi utviklet en rekke egne produkter. Blant annet et nytt beslag for regulering av sittemøbler i samarbeid med Innovasjon Norge.

Innovasjon

Med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet som komponentleverandør, har vi utviklet en rekke egne produkter. Blant annet et nytt beslag for regulering av sittemøbler i samarbeid med Innovasjon Norge.


Mer om Våre produkter

Innovasjon Norge Har støttet Sykkylven Ståls utvikling av nytt beslag for regulering av sittemøbler. Løsningen er innovativ og vil kunne gi økte markedsmuligheter for så vel eksisterende som nye møbelprodukt. Sykkylven Stål har en markedsorientert tilnærming og viser evne til omstilling og nytenking i et tøft marked.

Produktutvilking

Rådgivning og metodevurdering

Vi bestreber oss på å tilpasse, forbedre og videreutvikle produktideer, og alle materialvalg i vår produksjon blir kvalitetssikret.

Prototyping

Bygging av prototype

Vi bygger prototyper for å sikre at design og teknologi er ivaretatt.

3D modellering

Vi bruker avanserte data- og 3D verktøy for å skape gode teknologiske løsninger

3D Modellering
Kundetilpassing

Kundetilpasset produksjon

Våre unike stolkonsepter, gjør at våre kunder kan videreutvikle disse til suksessprodukter